نقش بنرها در معروف کردن نام شرکت ها چیست؟

پراستفاده ترین تبلیغات اینترنتی، بنرها هستند و استفاده از ابزارها و روش های نوین، علاوه بر افزایش تاثیر این روش تبلیغاتی، انقلابی در این نوع تبلیغ ایجاد کرده است. برای کسانی که از ابزارهای سنتی تبلیغ مانند تلویزیون، رادیو یا تبلیغات چاپی استفاده می کنند، تبلیغات بنری نقش به سزایی در افزایش قابلیت های تصویری علامت های تجاری دارند و همین طور میانگین تعدا کلیک ها را افزایش می دهند.

مطابق گزارش تبلیغاتی فورستر، در شرایط یکسان تبلیغات online تاثیر به سزایی در افزایش معروفیت نام تجاری شرکت ها (تا ۶۰ درصد) دارند. هزینه این نوع تبلیغات بسیار کمتر از تبلیغات عادی است. ادامه مطلب