طراحی بنر

خلاقیت در اجرا

تبلیغات بنری با وجود حجم کم ، وسیله ای کارآمد برای تحقق اهداف چند منظوره اند ؛ زیرا:

بنرها در حقیقت بخشی از پیام های تبلیغاتی شرکت ها و وب سایت ها هستند.

این شیوه ی تبلیغ ، اسم،نشانه (logo) و تولیدات شرکت ها را با روش هایی گوناگون و متنوع به نمایش می گذارد.

بنرها، ابزاری برای افزایش میانگین کلیک ها به شمار می آیند.

بدون پرداختن به جزییات، مشتری را به کلیک تشویق می کنند.

در صورت استفاده از برنامه های بازاریابی زنجیره ای، این روش کلیدی برای دنبال کردن زنجیره ی این برنامه هاست.

برسی وضعیت بنرها با توجه به کاهش کلیک ها

در اوایل قرن حاضر، با کاهش تعداد کلیک ها از ۲تا۳ درصد در دهه ی ۹۰، به ۰.۵ درصد، این تصور به وجود آمد که عمر مفید بنرها به پایان رسیده است. خوش بختانه، در آن زمان تحقیقاتی انجام شد که نشان می داد بنرها نقش مهمی در معروف کردن نام و نشان تجاری شرکت ها در اینترنت به عهده دارند. در واقع، با وجود کاهش میانگین تعداد کلیک ها، معیار دیگری وجود دارد که بر موثر بودن بنرها تاکید می کند: روش های بازاریابی زنجیره ای.

بدیهی است، روش های بازاریابی زنجیره ای تاکنون کمک های قابل توجهی به فروش از طریق شبکه اینترنت کرده اند.

به این ترتیب، بنرها حتی با کاهش میانگین کلیک ها، هنوز در تبلیغات اینترنتی نقشی پررنگ دارند و حتی در سال های گذشته، با توجه به افزایش علاقه ی مردم به اینترنت، کارآیی و نقش بیش تری در بازاریابی الکترونیکی پیدا کرده اند.

اگر تبیلغات بنری را با روش بازاریابی مستقیم از طریق پست مقایسه کنیم، درمی یابیم که انتظار ما از تعداد پاسخ ها باید واقع بینانه باشد. آمارها نشان می دهد پاسخ های به دست آمده از بسته های پستی فرستاده شده، بسیار اندک و حتی کمتر از ۰.۵ درصد است. بنابراین، چندان مایه ی تعجب نخواهد بود اگر میانگین تعداد کلیک ها در هر صد کلیک، در مورد بنرها نیز در همین سطح باشد.

نکته ای که به ذهن می آید این است که بنر ها هنوز هم به طور مستقیم نیازهای شغلی را برآورده می کنند. این امر شاید به توانایی بنرها در تبلیغات مربوط به آرم و زنده نگه داشتن نام شرکت ها، محصولات و خدمات و هم چنین یادآوری پی در پی نام آن ها برمی گردد.